Gunilla blev uppvaktad.

Gunilla Karlsson blev i sedvanlig avdelningsanda uppvaktad på sin högtidsdag den 18 april 2021, av ordförande och sekreterare.

Från centralt håll hade det kommit ett FROGRAM och avdelningen hade ett eget diplom och blommor.

Lars Åke grattar Gunilla
Lars-Åke överlmnade fin blommor.
Gunilla 60 år liten

Grattis från oss alla i avdelning Sollefteå.
Text och foto: Nils Berglund