Stabsövning 2018-10-13

En stabsövning genomfördes lördagen den 13 oktober 2018.
Det var inte så många som hade hörsammat kallelsen men de som kom fick ta del av och lära sig en del om vad en stab ska göra när ett sambandsbehov behövs.

Elever
K-A Lundgren förvisade sina förnämliga bildspel till allas glädje och lärdom.

SWEREF 99
En stor del av övningen var att lära och repetera punktangivelse med SWEREF 99 TM systemet.
Som avslutning kördes det skriftliga meddelanden i ett tvåstationsnät. Främre- och bakre ledning simulerades inne på Nipan 16 där även Närradion och FRG håller till.

Foto: Nils Berglund