O-Ringen fortsätter

Eftersom det är lättare och når flera medlemmar så ligger en hel del bilder och information ute på FRO:s interna Facebook-sid.

Arena Backsjö liten

Man måste vara medlem för att ta del av den slutna gruppen. Gå till den här sidan och ansök om inträde.
https://www.facebook.com/groups/38500398227/ 

https://www.facebook.com/groups/38500398227/?ref=group_header

/Nils