Förtjänsttecken till Wiking

Vid förbundets årsstämma den 10 mars så fick Wiking Häger sitt välförtjänta förtjänsttecken.

Grtattis till den!

Wiking