Nyårsfika med information

Måndagen den 8:e januari 2018 kl. 18.30 på Tjärnmyren.
Vi samlas och har det trevligt, analyserar föregående år och tittar framåt på nästa.
Som vanligtså vanskas det lite extra fika. Förslag till aktiviteter kommande år ska diskuteras.

Välkomna!

/Nils