Radiorek i Edsele

Radiorek i Edsele den 21 oktober 2017.

Nedanstående gäng rekade till utvalda platser i Edseområdet.
Platserna hade K-A Lundgren sett ut på grund av åldersstrukturen.
Fullständig redovisning finns under [Dokument]. Man måste vara inloggad för att komma dit.
FRO personal Edsele
Rekplatser Edsele
Foto: Nils Berglund Karta: K-A Lundgren