FRO Signalistpool

Logga Signalistpool liten

FRO Sollefteå är under uppbyggnad av signalister till sin signalistpool inom Sollefteå kommun.

Signalistpoolen skall efter utbildning kunna svara för sambandet under små evenemang som stora på radio, t.ex. varit Flottarrännet, Älvsimmet.

Signalistpoolen skall även vara ett komplement till samhällets övriga sambandsmedel vid kris.

Vi har upprepade gånger både hört och läst i media att det har varit avbrott på samhällets olika sambandsmedel.

När inte:

-Mobiltelefonnätet fungerar på grund av överbelastning och vid strömavbrott

-Blåljus sambandet fungerar på grund av olika störningar eller

-Normala sambandsmedel i samhället fungerar.Tidningsurklipp

Då kan signalistpoolen förstärka sambandet.

För sambandet till hemtjänstens patruller.

Du behövs!

Gå med i Signalistpoolen!

För vår hembygd!

Du som är intresserad: Information och anmälan genom Nils Berglund

nils.berglund@telia.se , tele 070-335 46 01

 

Logga Signalistpool liten