Lokaler

Tjärnmyren

 

 

FRO Sollefteå har en klubblokal vid Tjärnmyrens skjutfält tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer.

Om du kommer med fordon och navigerar med GPS så är koordinaterna:

WGS84:
Lat: N 638′6.02Tjärnmyren flygbild
Long: E170 19′17.43″

SWEREF 99 TM
N7002764
E617032

RT 90:
X 7003726
Y1576477

Lokator: JP83PD
decimallatitud 63.135
decimallongitud 17.3213
För det mesta så har vi träffar måndagar kl. 18:30 och har passning på 145.650 med signalen SL3ZYE.

Välkommen att hälsa på!


Här ser du en karta som beskriver var vår lokal ligger i förhållande till stan.

Sollefteå Tjärnmyren