Kontakta oss

Kontakta FRO Sollefteå.
Ordförande: 
Nils Berglund nils.berglund@telia.com 070-335 46 01

e-post: fro231.sla@gmail.com

Sambandsgruppen: samband.231@gmail.com 

Plusgiro: 180438-4
Organisationsnummer: 802 487 - 6081

 Blankett för inträdesansökan (klicka för att ladda ned) Ny

 Stadgar FRO Sollefteå (klicka för att ladda ned).

 FRO Grundstadgar