Frivilliga Radioorganisationen

FRO Sollefteå

Amatörradio i FRO

Amatörradion erbjuder dig en spännande och mångfasetterad hobby med radiokontakter över hela världen. Det finns mycket att hämta för dig som är intresserad av modern teknik, såväl radio som datakommunikation. Radioamatörer sysslar med all slags kommunikation, analogt som digitalt såsom telegrafi, telefoni, packet radio, PACTOR, fjärrskrift, television, satellitkommunikation, månstuds, mikrovågor mm.

De flesta avdelningar och förbund i FRO har amatörradioverksamhet, ofta med egna amatörradiostationer med för FRO unika anropssignaler - SL-signaler. Med dem upprätthåller vi samband på amatörradiobanden som ett led i vår träning i radiosamband. Man kan nästan alltid hitta en motstation, vilken tid på dygnet som helst på någon de frekvensband vi kan utnyttja. Genom amatörradion kan man få många nya vänner. Vänner som har samma intressesom man själv har - radio.

SL-signaler

FRO amatörradiostationer har av Post och Telestyrelsen, PTS, tilldelats unika anropssignaler med prefix SL och suffix som alla börjar med Z (SLnZxx). PTS har även tilldelat FRO signalen SLnFRO, som vi använder vid olika evenemang. Försvarsmaktens SL-signaler administreras av Marinens Radio.
FRO Sollefteå har signalen SL3ZYE.

SL-Testen

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen går två gånger per år, i maj och november, se den centrala hemsidan för datum. Testen är indelad i olika klasser för Telegrafi, SSB telefoni och Digitalt.

APRS

Vi har också en digipeater SL3ZYE-2 som tar hand om APRS, Automatic Packet Reporting System (Digital kommunikation och positionering över amatörradio). Trafiken sänds över AX.25 protokollet på 144.800MHz.

Utrustning

Vi har utrustning för såväl kortvåg som 2 meters- och 70 centimetersbandet.

Sändaramatör

Efter avlagt godkända prov i radioteknik och regelverk får man ett radiocertifikat. Med ett sådant certifikat i handen är det tillåtet att själv använda radiosändare och kommunicera med andra radioamatörer jorden runt.

Bästa hälsningar (73s)

från (de)

SM3GHE/stationschef SL3ZYE

 

Fredrik och Robin Amatörradiocerttagare

Två st FRO:are har tagit amatörradiocertifikat

FRO har bedrivet en kurs för att få ett radiocertifikat och
dessa två har gått denna kurs. Nedan bilder på dessa två samt kontrollanten
Jörgen Norrmén (SM3FJF) från Sundsvall.

GRATTIS GRABBAR!

Fredrik: SA3CNW

Robin: SA3CNC

Fredrik Jörgen Jörgen Robin

Foto: Nils Berglund

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök